Darželio renginiai
Darželyle vyko Velykų šventė „Skamba Velykų varpai". Vaikai salėje žiūrėjo gimnazistų paruoštą spektaklį, paskui Velykų bobutė visus apdovanojo margučiais ir kitokiais gardumynais. Nuotraukų albumas.
„Kačiukų“ gr. vaikai dalyvavo tradicinėje Velykų šventėje "Skamba Velykų varpai". Piešinėlius ir velykines kompozicijas talpino Dailės galerijoje, rideno margučius, džiaugėsi Pavasarėliu. Nuotraukų albumas.
Su pavasariu pasibeldė ir pati gražiausia metų šventė  Šv. Velykos. „Paukštelių“ gr. vaikai įsijungė į šią gražią šventę: susitikome su Velykų bobute, papuošėme Velykų medį,…
Puslapis 10 iš 13

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui