Darželio naujienos

Palankių sveikatai įgūdžių ugdymo patirtis lopšelyje-darželyje „Eglutė“

Sveikos gyvensenos ugdymas yra vienas efektyviausių būdų padėti žmogui būti sveikam: įgyti praktinių įgūdžių, leidžiančių prieinamomis priemonėmis sistemingai stiprinti sveikatą, priimti teisingus sprendimus, nuolat rūpintis savo ir artimųjų sveikata, suvokti atsakomybę už savo ir kitų sveikatą.

Sveikatos ugdymas labai svarbi ikimokyklinio ugdymo sritis. Vaiko sveikata ir jos saugojimas lopšelyje-darželyje ,,Eglutė“ prioritetinė veiklos sritis, kuria remiantis kuriamos sąlygos įvairių vaiko poreikių tenkinimui, sudarant galimybę ugdytis pagal savo amžiaus galias, fizines, dvasines savybes, patirtį. Lopšelis-darželis, pasirinkęs sveikos gyvensenos kryptį, puoselėja sveikos gyvensenos idėjas, dirba pagal individualią „Aukime sveiki“ kartu programą, kurios paskirtis užtikrinti sėkmingą vaiko sveikatos ugdymą. Šioje programoje numatyti tikslai, uždaviniai, prioritetai, numatytos priemonės iškeltiems programos uždaviniams vykdyti ir susieti su kasdienine vaiko veikla, ugdytinomis kompetencijomis.

Lopšelio-darželio ,,Eglutė“ įstaigos efektyvumo svarbą lemia įdiegtas ir suburtas komandinis valdymas – siekiama užsibrėžtų tikslų, subūrus dirbančią komandą, kuri diegia naujoves, inicijuoja ir vykdo projektus, skatina pedagogų tobulėjimą.

Intensyvus gyvenimas veikia ne tik suaugusius, bet ir vaikus, todėl nuolat ieškome, skatiname pedagogų ir šeimų susidomėjimą, kokiais būdais ir formomis siekti geros vaikų, įstaigos bendruomenės, šeimos sveikatos.

Lopšelio-darželio pedagogai sėkmingai dalyvauja šalies projektuose: „Olimpinė karta“, „Sveikatiada“, „Sveika mokykla“, aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojame“ bei Pasvalio raj. Savivaldybės finansuojamuose projektuose, vaikų vasaros socializacijos programoje ,,Sveikatos želmenėliai“. Finansuotų projektų dėka Lopšelis-darželis atnaujino savo materialinę bazę ir skiria didelį dėmesį vaikų sveikatos nuostatų ir įgūdžių stiprinimui. Pasiekti rezultatai buvo orientuoti į projektų tęstinumo užtikrinimą. Projektinė patirtis padeda suvokti jų svarbą, sutelkia bendruomeniškumo jausmą, pasitikėjimą atliekamais darbais, užtikrinant ugdymo kokybę.

Pasvalio lopšelis-darželis ,,Eglutė“ nuo 2014 m. dalyvauja projekte „Olimpinė karta“. Dalyvavimas „Olimpinėje kartoje“ suteikia galimybę mūsų įstaigai siekti partnerystės plėtros su užsienio šalimis turinčiomis panašią patirtį. Projekto tikslai buvo įgyvendinami įvairiose veiklose: Olimpinėje dienelėje, sporto renginiuose, turistiniuose žygiuose bei išvykose, judriosiose veiklose, sveikatingumo valandėlėse.

„Sveikatiados“ projekto dėka organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu vaikai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Į projekto veiklas aktyviai įsitraukia ir vaikų tėveliai. 2016 m. buvo organizuotas Sveikos mitybos trimestras – ,,Vienos spalvos maisto stalas“, tradicija tampanti‚ Sveikatiados“ ,,Mankštiada“ Sausio 13-ąjai paminėti ,,Snieguota sveikuolių mankštelė“, ,,Vandens diena“, ,,Auginame daržą“.

Priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogės dalyvavo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje respublikinės mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencijoje „Išbandyki naują madą – pasitik ,,Sveikatiadą“ ir skaitė pranešimą ,,Projektinė veikla“ Pasvalio lopšelyje-darželyje ,,Eglutė“ bei respublikinėje konferencijoje „Mokinių sveikatos ugdymo galimybės įvairiose situacijose“.

Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas turi ypatingą ugdomąjį bei sveikatos stiprinimo poveikį vaikams. Pats ugdymo procesas ir aplinka turi skatinti sveikai ir fiziškai aktyviai gyventi. Nuo 2009 m. vykdomas Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos projektas ,,Judam – sveikai gyvenam“. Kiekvienais metais tęsiame šį projektą, vis pasirinkdami kitokią jo kryptį. 2016 m. projekto „Lauke žaidžiu – sveikas esu“ – prioritetas lauko pedagogika. Šio projekto dėka atnaujintos Lopšelio-darželio lauko edukacinės erdvės: „Gerų emocijų uostas“, „Menų mūzų stotelė“, „Judrioji stotelė“. Projekto lėšomis vaikai buvo aprūpinti ugdymo procesui lauke reikalingomis priemonėmis, įrengta kompleksinė žaidimų aikštelė. Vaikai dalyvavo įvairiuose pramogose, renginiuose, susitikimuose, akcijose: „Sportuoja visa šeima“, „Lauke judėsi – sveikas būsi“, „Būk šoklus kaip kamuoliukas“, „Mes smalsučiai ir linksmučiai“, „Smagūs žaidimai ir atradimai“, veikė tyrinėjimų laboratorija „Po smilgom“, vyko muzikinė ryto mankšta „Rudens spalvų kokteilis“ gryname ore, o akcijoje „Aš bėgu“, skirtoje Pasaulinei sveikatos dienai paminėti dalyvavo visa Lopšelio-darželio bendruomenė. Daug renginių vyksta kartu su socialiniais partneriais: P. Vileišio gimnazijos Vileišiečių organizacija, mokytojais, Pasvalio sporto mokyklos treneriais, kurie vaikams suteikia teigiamų įspūdžių, naujos patirties, vaikai mokosi draugiškumo, saugaus elgesio taisyklių.

Netradiciniai, aktyvieji ugdymo metodai sveikos gyvensenos ugdymo procesą darė įdomiu ir patraukliu vaikams, skatino vaikus veikti, darė teigiamą įtaką vaikų sveikatai. Kasmet vyksta draugystės, tolerancijos, sveikatingumo, gerumo akcijos, į kurias aktyviai įsijungia visa Lopšelio-darželio bendruomenė.

Intensyvus gyvenimas veikia ne tik suaugusius, bet ir vaikus, todėl nuolat ieškome, skatiname pedagogų ir šeimų susidomėjimą, kokiais būdais ir formomis siekti geros vaikų, Lopšelio-darželio bendruomenės, šeimos sveikatos.

Tėvai aktyviai dalyvauja Lopšelyje-darželyje organizuojamuose renginiuose, perima informaciją vaikų ugdymo ir sveikatinimo klausimais, padedančią šeimai rūpintis vaikų sveikata. Bendraujant su tėvais jaučiamas jų palaikymas ir pritarimas.

Ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikas ypač jautrus aplinkai. Ši taisyklė galioja ir kalbant apie jo fizines ir psichines galias, sveikatos ugdymą. Šiandien galime didžiuotis savitomis, originaliomis, sveikatos ugdymo procesą plėtojančiomis, jį skatinančiomis formomis. Pasvalio lopšelio-darželio ,,Eglutė“ sveikatos stiprinimo programa skiriama vaikui ir jo šeimai, įstaigos bendruomenei bei visuomenei.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Gražina Dirsienė ir Vida Praniauskienė

Nuotraukų galerija

 

Skaityti 1290 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 06 Kovas 2017 10:47

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui