Spausdinti šį puslapį

Vaikų ugdymas ir maitinimas

VAIKŲ MAITINIMAS

Vaiku maitinimo organizavimo tvarkos aprasas 2018-12-21 DV-92

Valgiaraščiai

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE TVARKA

Mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tvarkos pakeitimas 2014-11-27 T1-212
Mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tvarka 2013-02-20 T1-7 (galioja iki 2016-12-31)
Mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tvarka 2016-11-23 T1-225 (galioja iki 2018-09-01)
Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

Tėvai(globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo programas, ugdymo įstaigose moka 50%, jei:

 1. vaikai turi nustatytą vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį;
 2. vaikų tėvai(globėjai) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą(Žin.,2003,Nr.73-3352;2011, Nr.155-7353) (nuo pašalpos skyrimo mėnesio pateikus prašymą) gauna socialines pašalpas;
 3. vaikai ugdomi savaitinėse grupėse ir priklauso socialinės rizikos grupei (mokamos jiems priklausančios pašalpos), pagal Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas;
 4. vaikas(vaikai) turi tik vieną iš tėvų(globėjų);
 5. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
 6. šeima augina tris ir daugiau vaikų;
 7. tėvas, motina atlieka tikrąją karinę tarnybą;
 8. vienas iš tėvų (globėjų)atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje;

 

Mokestis pagal pateiktus dokumentus nemokamas, jeigu vaikas nelanko Ugdymo įstaigos dėl šių priežasčių:

 1. vaiko ligos metu už sirgtas dienas (pagalgydytojo išduotas pažymas);
 2. tėvų(globėjų)  kasmetinių, mokymosi atostogų(pagal darbovietės išduotą dokumentą);
 3. vasaros sezono metu (birželio – rugpjūčio mėn.);
 4. priešmokyklinio amžiaus vaikams rudens, Kalėdų, Velykų ir papildomų atostogų metu;
 5. tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu (pagal prašymą ir pažymą);
 6. esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei oro temperatūrai, epidemijai, karantinui ir stichinių nelaimių metu;
 7. jeigu ugdymo įstaigose vyksta remonto darbai.
 8. tėvų(globėjų) nedarbo dienomis, kai tėvai(globėjai) dirba pagal darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba ateinančio mėnesio darbo grafikus iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Skaityti 2079 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 11 Liepa 2019 22:25