Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – tai vaiko gerove suinteresuoti asmenys, kurių tikslas pastebėti, analizuoti ir užtikrinti vaikų ugdymosi poreikius, spręsti iškilusias problemas ir jų priežastis.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Jovita Varanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaiko gerovės komisijos pirmininko pavaduotoja – Algimanta Kašelionienė, auklėtoja

Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Vida Praniauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

VGK NARIŲ PASISKIRSTYMAS ATSAKOMYBĖMIS

Regina Šatienė – Lopšelio-darželio direktorė, narė

Jovita Varanauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė

Už krizių valdymo, smurto ir patyčių prevenciją, bendravimą su žiniasklaida, informacijos pateikimą tėvams, personalui

Eglė Motiejūnaitė – logopedė, narė

Kristina Garšvaitė – auklėtoja, narė

Už socialinį ir emocinį ugdymą

Algimanta Kašelionienė, auklėtoja, komisijos pirmininko pavaduotoja

Eglė Motiejūnaitė, logopedė, narė

Sandra Maračinskienė, logopedė, narė

Už įtraukųjį ugdymą

Tenkinant specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius, Lopšelio-darželio pedagogai

SIEKIA

 • Laiku išsiaiškinti vaikų ugdymo(si) sunkumus, jų priežastis,
 • Numatyti palankiausius ir tinkamiausius ugdymo(si) metodus ir būdus, padedančius tenkinti vaikų specialiuosius poreikius,
 • Talkinti tėvams sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria jų vaikas,
 • Padėti ugdytiniams optimaliausiai (pagal gebėjimus) pasirengti mokyklai.

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas:

 • Pasvalio lopšelio – darželio „Eglutė“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.
 • Pasvalio lopšelio – darželio „Eglutė“ patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo  tvarkos aprašas.
 • Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo priedai Nr.1, Nr. 2, Nr. 3.
 • Pasvalio lopšelio – darželio „Eglutė“ krizių valdymo aprašas.
 •  

  Vaiko gerovės komisijos veiklos planai:

 • Pasvalio lopšelio – darželio „Eglutė“ vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021 m.
 • Pasvalio lopšelio – darželio „Eglutė“ vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020 m.
 •  

  Renginiai:

  „Veiksmo savaitė Be patyčių – 2015"

  „Veiksmo savaitė Be patyčių – 2017"

  Tolerancijos diena 2017

  „Veiksmo savaitė Be patyčių – 2018"


  Informacija Tėveliams:

  Pripažinkime, kad užauginti emociškai  tvirtą ir sveiką vaiką, besirūpinantiems tėvams yra sunkus darbas. Labai svarbu suprasti, kas įtakoja vienokį ar kitokį jo elgesį, žinoti, kaip tapti mažojo žmogučio draugu, be pykčių išugdyti paklusnumą, užauginti savimi pasitikintį žmogų.

  Pasvalio Švietimo pagalbos tarnyboje (ŠPT) (Sodų g. 21) vyksta grupiniai užsiėmimai/konsultacijos tėvams „Pozityvi tėvystė“ (skirta tėvams, auginantiems nuo 3-12 metų amžiaus vaikus) ir STEP (skirtas tėvams, auginantiems 0-5 metų ir 6-12  metų amžiaus vaikus).

  Nemokamai individualiai ir grupėmis konsultuoja psichologai, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas. Šie specialistai vertina mokymosi galias ir sunkumus, nustato specialiuosius mokymosi poreikius, mokinių brandumą.

  Informacija telefonu  8-451-34284, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


  Naudingos svetainės:

  http://www.pozityvitevyste.lt/

  https://pasvaliospecialistai.jimdo.com/patarimai/

  http://www.tavovaikas.lt/vaikas/

  https://mokytojadalia.jimdo.com/


  Vaikas + Tėvai + Logopedas + Auklėtoja = Graži kalba

  Logopedas, gavęs tėvų sutikimą, įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą. Sudaromas vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų sąrašas, kuris aptariamas Vaiko gerovės komisijoje ir suderinamas su Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba, tvirtinamas Pasvalio l-d „Eglutė“ direktoriaus.

  Atsižvelgiant į kalbėjimo ir kalbos sutrikimą, vaiko amžių, raidą, sudaromas logopedinių pratybų tvarkaraštis. Logopedo pagalba teikiama individualių arba pogrupinių užsiėmimų metu. Skiriamų pratybų trukmė – 20 – 30 min., priklausomai nuo konkretaus vaiko poreikių.

  Logopedas:

  • Padeda grupių auklėtojams pritaikyti mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas, vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • konsultuoja grupių auklėtojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius vaiko ugdymo procese;
  • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimui;
  • tvarko ir pildo savo darbo dokumentaciją;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe;
  • taiko savo darbe specialiojo ugdymo naujoves;
  • šviečia įstaigos bendruomenę aktualiais specialiojo ugdymo klausimais, formuoja teigiamą bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus;
  • bendradarbiauja su kitomis suinteresuotomis įstaigomis.

   01

  Ką Jūsų vaikas veikia pas logopedą?

  Mokosi taisyklingai tarti visus ar daugelį kalbos garsų; Garsų tarimo sutrikimus įveikti gali trukdyti ryškūs burnos struktūriniai pakitimai (pvz. netaisyklingas sąkandis, dantų deformacijos), garsų tarimo sutrikimus lydintys kalbos sutrikimai.

  2

  Ugdo taisyklingą kalbinį kvėpavimą, atlikdami įvairius pūtimo pratimus.

  3

  Lavina girdimojo ir foneminio suvokimo įgūdžius, formuoja pirminius garsinės analizės ir sintezės įgūdžius, kurie būtini mokantis skaityti bei  rašyti. 

  45

  Plečia žodyną. Užsiėmimų metu sparčiau gausėja bei savarankiškoje kalboje įsitvirtina vaiko aktyvus bei pasyvus žodynai.

   67

  Ugdo kalbos gramatinį taisyklingumą. Taisyklinga kalba vaikai gali sklandžiau, nuosekliau išreikšti savo mintis, kas lemia aktyvesnį bendravimą su aplinkiniais.

  8

  Lavina smulkiosios motorikos įgūdžius, dėmesį, atmintį, mąstymo procesus.

  109

  Ugdo kūrybiškumą, vaizduotę, bendradarbiavimą bei socialinius įgūdžius.

  11

  Logopedinių pratybų metu taikome informacines komunikacines technologijas.

  12

  Įstaigoje dirba logopedė Eglė Motiejūnaitė

           PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
  Kontaktinės valandos

  8.00-12.20

  12.50-13.10

  8.00-12.20

  8.00-12.20

  8.00-12.20

  8.00-12.20

  Nekontaktinės valandos

  7.48-8.00

  13.10-15.10

  7.48-8.00

  12.20-14.20

  7.48-8.00

  7.48-8.00

  7.48-8.00

  Vyr. logopedė Sandra Maračinskienė

           PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
  Kontaktinės valandos

  8.00-12.20

  12.40-13.05

  14.40-16.45

  8.00-12.20

  12.40-13.05

  14.40-16.45
  -

  8.00-12.20

  12.40-13.05

  14.40-16.35

   

  11.05-12.20

  12.40-13.05
  Nekontaktinės valandos 13.05-14.40 13.05-14.40    13.05-14.40  13.05-13.20
  Pietūs  12.20-12.40  12.20-12.40    12.20-12.40  12.20-12.40

  Tėveliai, esant poreikiui, maloniai kreipkitės Jums patogiu laiku.

  Logopedo pagalbos efektyvumas priklauso nuo individualių vaiko savybių, kalbėjimo ir kalbos sutrikimo bei glaudaus logopedo, tėvų, grupių auklėtojų bendradarbiavimo bei sistemingo logopedinių pratybų lankomumo.

   

  Skaityti 6104 kartai

  Daugiausia skaitoma

  Darželio kalendorius

  Mūsų himnas

  Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

  Skamba juokas kas dieną vaikų,

  Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

  Metai tampa gražiu vainiku.

  Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

  Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

  Čia jiems gera, jauku ir smagu,

  Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

  Šeimininkai darželio juk esam,

  Lekia dienos vaikystės šviesios.

  Linkim savo mažyliams mes laimės

  Ir sveikuoliais išlikt visados.

  mes rušiuojame

  2% parama darželiui