Savivalda

Savivalda

Lopšelio-darželio taryba - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus,globėjus, pedagogus, kitus lopšelio-darželio bendruomenės narius svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

 

LOPŠELIO –DARŽELIO TARYBA
Pirmininkė – Kristina Garšvaitė mokytoja metodininkė
Pirmininkės sekretorė – Vida Praniauskienė mokytoja metodininkė
Nariai:
Milda Čekanauskienė vyresnioji mokytoja
Valerija Dulkienė personalo atstovė
Nerilė Zaborskienė personalo atstovė
Ligija Špokauskienė personalo atstovė
Sandra Rupkuvienė tėvų atstovė
Monika Zajarskienė tėvų atstovė
Justina Strelčiūnienė tėvų atstovė


DARBO TARYBA
Pirmininkė – Gražina Gudienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Sekretorė – Sandra Maračinskienė vyresnioji logopedė
Narė - Audronė Pažemeckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

MOKYTOJŲ TARYBA
Pirmininkė – direktorė 

PEDAGOGŲ METODINĖ GRUPĖ
Pirmininkė- Vaiva Krivickienė vyresnioji mokytoja
Sekretorė – Brigita Kinderytė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Pirmininkė – Jovita Varanauskienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pirmininko pavaduotoja – Algimanta Kašelionienė vyresnioji mokytoja
Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Vida Praniauskienė mokytoja metodininkė
Narė - Eglė Motiejūnaitė logopedė

KORUPCIJOS PREVENCIJA
Korupcijos prevencija ir kontrolė – mokytoja metodininkė Kristina Garšvaitė
Koordinuoja ir kontroliuoja lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Regina Šatienė

KRIZIŲ VALDYMAS
Vadovas – direktorė 
Nariai:
Eglė Motiejūnaitė logopedė – sekretorė, psichologinės pagalbos organizavimą;
Jovita Varanauskienė pavaduotoja ugdymui - už komunikaciją;
Audronė Pažemeckienė mokytoja–už saugumą;
Jūratė Lukštaitė mitybos specialistė – už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Pirmininkė – direktorė 
Sekretorė - Toma Pukevičienė vyresnioji mokytoja
Nariai:
Justina Strelčiūnienė tėvų atstovas
Raimonda Mikalajūnienė vyresnioji mokytoja
Eglė Indriliūnienė vyresnioji mokytoja

ETIKOS KOMISIJA
Pirmininkė – Živilė Rapkevičienė mokytoja
Pirmininko pavaduotoja – Toma Pukevičienė vyresnioji mokytoja
Sekretorė – Aušrelė Tamėnienė vyresnioji mokytoja
Nariai:
Brigita Kinderytė mokytoja
Edita Kapišauskienė personalo atstovė

 


 
Skaityti 3160 kartai Atnaujinta Antradienis, 25 gegužės 2021 11:47

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui