Spausdinti šį puslapį

Pedagogai

Pasvalio lopšelio darželio „Eglutė“ 2012-2013 metų pedagogai.

 

Pedagogų sąrašas 2019-2020m.m

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Užimamos pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1 Regina Šatienė Direktorė Aukštasis universitetinis II vadybinė kvalifikacinė kategorija
2 Jovita Varanauskienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Aukštasis universitetinis III vadybinė kvalifikacinė kategorija
3 Nijolė Gintautienė Vyresnioji meninio ugdymo pedagogė Aukštesnysis Vyresnioji meninio ugdymo pedagogė
4 Agnė Motuzienė (vaiko priežiūros atostogose) Vyresnioji kūno kultūros pedagogė Aukštasis universitetinis Vyresnioji kūno kultūros pedagogė
5 Rasa Balčiūnienė Vyresnioji auklėtoja Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji auklėtoja
6 Rima Baronienė Vyresnioji auklėtoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
7 Živilė Baršauskienė Vyresnioji auklėtoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
8 Vilta Bindzienė Vyresnioji auklėtoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
9 Milda Čekanauskienė Vyresnioji auklėtoja Aukštasis universitetinis Vyresnioji auklėtoja
10 Gražina Dirsienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė
11 Rima Fokienė Vyresnioji auklėtoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
12 Kristina Garšvaitė Auklėtoja-metodininkė Aukštasis universitetinis Auklėtoja-metodininkė
13 Eglė Indriliūnienė Vyresnioji auklėtoja Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji auklėtoja
14 Algimanta Kašelionienė Vyresnioji auklėtoja Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji auklėtoja
15 Toma Pukevičienė Vyresnioji auklėtoja Aukštasis universitetinis Vyresnioji auklėtoja
16 Raimonda Mikalajūnienė Vyresnioji auklėtoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
17 Aušrelė Tamėnienė Vyresnioji auklėtoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
18 Vida Praniauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė
19 Virginija Svidulevičienė Vyresnioji auklėtoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
20 Birutė Urbonavičienė Vyresnioji auklėtoja Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji auklėtoja
21 Audronė Pažemeckienė Auklėtoja Aukštasis universitetinis Auklėtoja
22 Brigita Kinderytė Auklėtoja Aukštasis neuniversitetinis Auklėtoja
23 Audrius Vanagas Kūno kultūros pedagogas-metodininkas Aukštasis universitetinis Kūno kultūros pedagogas-metodininkas
24 Eglė Motiejūnaitė Logopedė Aukštasis universitetinis Logopedė
25 Sandra Maračinskienė Vyresnioji logopedė Aukštasis universitetinis Vyresnioji logopedė
Skaityti 3105 kartai Atnaujinta Trečiadienis, 30 Spalio 2019 19:08